10 mrt 21 19% minder werkgevers vragen premies aan voor werknemers met een arbeidshandicap

Werkgevers die mensen met een arbeidshandicap aanwerven of zelfstandigen die zelf een arbeidshandicap hebben kunnen bij de Vlaamse overheid een ondersteuningspremie (VOP) aanvragen om extra kosten te compenseren. In 2020 daalde het aantal werkgevers dat een aanvraag indiende voor zo’n VOP met maar liefst 19%. Dat blijkt uit cijfers die Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, opvroeg bij bevoegd minister Hilde Crevits. “Met deze ondersteuningspremie proberen we werkgevers te motiveren om mensen met een arbeidshandicap meer kansen te geven op de werkvloer”, zegt Ongena. “Het is dan ook een teleurstellende vaststelling dat het aantal aanvragen zo sterk daalde.”


Sinds 2008 kunnen werkgevers die personen met een arbeidshandicap aanwerven of zelfstandigen die zelf een arbeidshandicap hebben beroep doen op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) om extra kosten te compenseren. De premie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om productiviteitsverlies op te vangen en extra ondersteuning te voorzien.


Daling aanvragen werkgevers

In 2019 werd het systeem van de VOP nog verder uitgebreid waardoor werkgevers voor mensen met een tijdelijke arbeidshandicap, zoals mensen die behandeld worden voor kanker of herstellende zijn, ook een premie kunnen aanvragen. Uit de cijfers blijkt echter dat er in 2020 een daling was van meer dan 1.000 dossiers, goed voor een afname van 19% tegenover 2019. Bij de zelfstandigen met een arbeidshandicap die een aanvraag deden was er wel sprake van positieve cijfers. Hun aandeel op het totaal aantal aanvragen verdubbelde bijna naar 3,4%. Het totale budget voor de VOP daalde in de eerste negen maanden van 2020 met bijna 11% naar 59,8 miljoen euro.


Werkmogelijkheden voor mensen met een arbeidshandicap versterken

“Personen met een arbeidshandicap botsen nog heel vaak op allerlei hindernissen bij het zoeken naar een geschikte job. Daarom zijn maatregelen zoals de VOP belangrijk om hen op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen”, aldus Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “De coronacrisis had een grote impact op de hele arbeidsmarkt. We moeten erover waken dat kansengroepen zoals mensen met een arbeidshandicap niet extra hard getroffen worden. Het is dus belangrijk dat deze maatregel bekender wordt gemaakt bij alle werkgevers. Zo kunnen ze eventuele drempelvrees overwinnen om mensen met een arbeidshandicap een eerlijke kans te geven op de werkvloer. Werkgevers moeten zich goed informeren en ook laten adviseren wat er precies van hen wordt verwacht als ze mensen met een arbeidshandicap aanwerven”, aldus Ongena.