20 okt 20 Vlaamse overheid wil tegen 2026 40 gebouwen afstoten

Parlementslid Tom Ongena: “Coronacrisis en focus op thuiswerk dwingt ons om huisvestingsstrategie ambtenaren te herbekijken”


De komende zes jaar wil de Vlaamse overheid een veertigtal gebouwen afstoten. De gezamenlijke huur ervan bedraagt 17,8 miljoen euro. In totaal betaalt de overheid 77,4 miljoen euro per jaar voor de huur van de gebouwen waarin het haar ambtenaren huisvest. Kortom: in de komende jaren zal men bijna een kwart minder huur moeten betalen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Bij het uitschrijven van de vastgoedstrategie op basis waarvan 40 gebouwen zullen worden afgestoten, ging men evenwel nog uit van een hogere gebouwbezetting. In de huidige omstandigheden, met een groot aantal ambtenaren dat door de coronacrisis deels of volledig overgeschakeld is op thuiswerk, moet deze strategie dringend herbekeken worden. Een verdere afbouw en dus kostenvermindering moet zeker kunnen”, zegt Tom Ongena.


Een groot aantal ambtenaren schakelde naar aanleiding van de coronacrisis noodgedwongen op thuiswerk over. Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers gaf reeds aan van deze situatie gebruik te willen maken om een shift door te voeren waarbij thuiswerken ook echt de norm wordt en blijft. Op basis van deze uitspraken vroeg Open Vld-parlementslid Tom Ongena aan Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor Facilitair Management, wat de impact van de coronacrisis en de groei in thuiswerk is op de huisvestingsstrategie van de Vlaamse overheid.


“Uit het antwoord van minister-president Jan Jambon kunnen we afleiden dat de Vlaamse overheid jaarlijks 77,4 miljoen euro aan huur betaalt voor de gebouwen waarin het haar ambtenarij huisvest. De overheid zou daarvan de komende zes jaar een veertigtal gebouwen willen afstoten waarvan de gezamenlijke huur momenteel 17,8 miljoen euro bedraagt. Dat wil zeggen dat er in de komende jaren bijna een kwart (23%) minder huur betaald zal moeten worden dan vandaag”, zegt Tom Ongena. Dit plan past in de huisvestingsstrategie waarbij men meer wil inzetten op de realisatie van Vlaamse Administratieve Centra’s (VAC’s). Hierdoor wordt het vastgoed ook meer gecentraliseerd.


“Bij het uitschrijven van deze strategie ging men echter nog uit van een hogere gebouwbezetting. In het kader van de coronacrisis, het frequentere thuiswerken en de uitspraken van minister Bart Somers moet de vastgoedstrategie echter dringend bijgestuurd worden. Ook minister-president Jan Jambon bevestigde dit. Indien thuiswerk ook echt de norm wordt en blijft moeten we erover nadenken om de geplande capaciteit verder te reduceren. Aan de veertig gebouwen die nu reeds op de planning staan om afgestoten te worden, nog een aantal toevoegen, kan een serieuze besparing opleveren voor de Vlaamse begroting”, aldus Tom Ongena. “Dit is een oefening die we moeten maken. Elke euro die we niet uitgeven aan de huur van overheidsgebouwen, kan gaan naar onderwijs, zorg of economie.”