30 juni 21 Slechts vier gemeenten maken gebruik van mogelijkheid om grondbelasting voor bepaalde  groepen of wijken te verlagen

Uit cijfers die Tom Ongena, Vlaams Parlementslid (Open Vld), opvroeg bij minister van Financiën Matthias Diependaele blijkt dat slechts vier gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te differentiëren voor bepaalde wijken en groepen op hun grondgebied.


Sinds 2018 kunnen gemeenten de opcentiemen op de onroerende voorheffing kwijtschelden of verminderen voor bv. verloederde stadswijken, gepensioneerden met een klein pensioentje , jonge gezinnen die een woning willen kopen en renoveren, enz. Bij de invoering van deze maatregel in 2018 toonde geen enkele gemeente interesse om in te gaan op het voorstel, maar intussen zijn er vier gemeenten die wel aan de slag gingen met deze mogelijkheid. Zo voorziet de gemeente Herk-de-Stad vanaf 2022 een vrijstelling op de opcentiemen voor start-ups.


"Dat aantal is natuurlijk nog steeds erg beperkt," aldus Ongena. "Ik roep minister Diependaele dan ook op om deze maatregel beter bekend te maken bij de lokale besturen zodat zij bepaalde wijken en groepen een duwtje in de rug kunnen geven. Zeker in de post-corona-relance kan het een goed instrument zijn om bepaalde sectoren en groepen te ondersteunen", sluit Ongena af.