Uitwerking steunmechanisme

25 nov 21 Parlementslid Tom Ongena vraagt Vlaamse overheid steunmechanisme uit te werken voor getroffen sectoren

Vorige week legde het Overlegcomité nieuwe coronamaatregelen op, onder meer voor het nachtleven. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid (Open Vld), riep gisteren tijdens de plenaire vergadering op om een steunmechanisme uit te werken voor alle getroffen sectoren. "Danscafés en discotheken ondervinden meteen de gevolgen van de nieuwe maatregelen en krijgen veel minder bezoekers over de vloer. Maar ook meer en meer evenementen worden uit voorzorg afgelast of verschoven naar een latere datum, hoewel zij eigenlijk nog mogen doorgaan. Dit zorgt voor een enorm verlies voor de cultuur- en evenementensector zelf, alsook voor de toeleveranciers die actief zijn in deze sectoren”, zegt Ongena. “Tijdens de vorige lockdowns keerde de Vlaamse overheid 2,5 miljard euro uit aan 190.000 bedrijven. Ik pleit ervoor om opnieuw een eenvoudig en snel toepasbaar steunmechanisme uit te werken.”


Het Overlegcomité dat doorging op 17 november wilde zoveel mogelijk sectoren openhouden. “Een goede zaak”, aldus Ongena, “maar ze konden de cijfers ook niet naast zich neerleggen en moesten dus iets doen. Helaas is het echter opnieuw de cultuur- en evenementensector die het momenteel zwaar te verduren krijgt. Zij rekenen erop dat er een steunmechanisme wordt uitgewerkt zoals we dat ook in de vorige lockdowns met succes deden.”


Vlaams minister Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van de getroffen sectoren en parlementslid Ongena: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat we voor de zwaar getroffen ondernemers een vorm van steun moeten voorzien. We moeten er echter op toezien dat dit correct gebeurt. Ten eerste willen we enkel de gezonde ondernemingen ondersteunen. Ten tweede heeft de vorige crisis ons geleerd dat steun geven, puur op verklaringen en dus zonder stavingstukken, een moeilijke zaak is. Het schept nadien ook problemen met terugvorderingen. Ten derde moet er nauwkeurig afgebakend worden wie we steun bieden. Die puzzelstukken worden nu gelegd en ik hoop dat we zo snel mogelijk, in overleg met de sectoren, een juist pakket aan maatregelen kunnen voorstellen.”


Ongena bedankte de minister voor haar uitdrukkelijke engagement om opnieuw steun te bieden aan de getroffen sectoren. “Het is wel belangrijk dat het steunmechanisme, net zoals vorige keren, heel gemakkelijk toepasbaar is. Veel Vlaamse werkgevers en ondernemingen appreciëren hoe het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de steun tijdens de vorige lockdowns toekende: het proces was eenvoudig en het geld stond snel op de rekening. VLAIO verdient hiervoor ook een pluim. We moeten die mensen daar echt eens voor bedanken”, zegt Ongena.


Ongena deed ook een oproep aan iedereen op om zich te laten vaccineren: “De economische en maatschappelijke kost van het coronavirus wordt elke dag groter. De enige manier om zowel de druk op onze zorg als de schade aan onze economie te beperken is dat iedereen zich laat vaccineren.”