06 jul 20 "Wie blijft werken niet benadelen"

Tom Ongena steunt beslissing premie ouderschapsverlof, maar vraagt dat ouders goed geïnformeerd worden


Vandaag is er commotie over de beslissing van de Vlaamse Regering om werknemers die gebruikmaken van het federale corona-ouderschapsverlof geen Vlaamse aanmoedigingspremie te geven. “Dat is nochtans een terechte beslissing”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena, lid van de Commissie Werk. “Het federale corona-ouderschapsverlof is een bijkomend recht, bovenop het normale ouderschapsverlof, dat onverminderd blijft bestaan, inclusief een Vlaamse premie. Wie coronaverlof neemt, krijgt bovendien al een verhoogde tegemoetkoming. Daarbovenop een extra Vlaamse premie geven, zou betekenen dat wie aan het werk blijft minder krijgt dan wie niet werkt. We gaan toch mensen die blijven werken niet benadelen?” Tom Ongena vraagt wel om ouders goed te informeren.


De federale regering voerde in het voorjaar het zogenaamde corona-ouderschapsverlof in. “Omdat de scholen in verplichte lockdown gingen, hadden veel ouders moeite om aan het werk te blijven en tegelijkertijd op hun kinderen te letten. Met het corona-ouderschapsverlof kwam de federale regering tegemoet aan hun vraag, wat een prima zaak is”, zegt Tom Ongena.


Het gaat om een bijkomend verlof, bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei en werd onlangs verlengd tot 30 september. De (bruto)-uitkering ligt ongeveer een kwart hoger dan de uitkeringen voor het gewone ouderschapsverlof.


Er is nu commotie ontstaan over de beslissing van de Vlaamse Regering om bij het corona-ouderschapsverlof geen Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen. Vlaams Parlementslid Tom Ongena, lid van de Commissie Werk, begrijpt dat dit voor sommige ouders een onaangename verrassing was, maar steunt wel volop het principe. “Het federale corona-ouderschapsverlof is een bijkomend recht, bovenop het normale ouderschapsverlof, dat onverminderd blijft bestaan, inclusief een Vlaamse premie. Wie coronaverlof neemt, krijgt bovendien al een verhoogde tegemoetkoming. Daarbovenop een extra Vlaamse premie geven, zou betekenen dat wie aan het werk blijft minder krijgt dan wie niet werkt. We gaan toch mensen die blijven werken niet benadelen?”


Snelle oplossing voor wie wel recht heeft op premie


Ongena steunt dus de beslissing maar vraagt aan Vlaams minister van Werk Hilde Crevits om ouders goed te informeren. Bovendien dringt Ongena aan op een snelle oplossing voor ouders die wel een gewoon ouderschapsverlof hebben aangevraagd of hebben lopen, en voorlopig geen aanmoedigingspremie (meer) ontvangen. De dossiers die in mei en juni 2020 lopen, werden immers standaard stopgezet op 30 april 2020 of geannuleerd, om onterechte betalingen en terugvorderingen te vermijden. Ouders die na 1 mei geen gebruik willen maken van het coronaverlof, maar van het gewone ouderschapsverlof, moeten nu een nieuwe aanvraag indienen. Dat geldt ook voor wie na zijn/haar corona-ouderschapsverlof in september zijn/haar gewoon ouderschapsverlof wil laten doorlopen. “Dit maakt het voor veel ouders heel complex. Ik reken op de minister om die ouders maximaal te informeren en te helpen, zodat wie wel recht heeft op een Vlaamse premie die ook snel krijgt.”