07 apr 20 Vlaamse overheid betaalt 5% minder verwijlintresten op 4 jaar tijd

De Vlaamse overheid betaalde vorig jaar 2,08 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat is 2,90 miljoen euro of 58% minder dan in 2015. Verwijlintresten zijn de intresten op laattijdige betalingen van overheidsopdrachten. “De voorbije jaren werden binnen de Vlaamse overheid grote stappen gezet om de betaalprocessen te digitaliseren. Daardoor worden de facturen veel sneller betaald en daalden de verwijlintresten ook sterk. Dit toont aan dat de inspanningen van Vlaanderen op het vlak van digitalisering stilaan hun vruchten beginnen af te werpen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld). Hij vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele.


Bij een laattijdige betaling van haar facturen is de Vlaamse overheid verwijlintresten verschuldigd. Een tijdigere betaling zorgt dan ook direct voor een besparing via lagere verwijlintresten. Daar waar de Vlaamse overheid in 2015 nog bijna 5 miljoen euro aan verwijlintresten diende te betalen, is dit in 2019 gedaald tot iets meer dan 2 miljoen euro, of 58% minder; een duidelijke trend. Enigszins naar verwachting, situeren de verwijlintresten zich quasi volledig (96%) bij Mobiliteit en Openbare Werken, wat typisch een beleidsdomein is met zeer veel overheidsopdrachten.

Open Vld-parlementslid Tom Ongena: “Hoewel verwijlintresten wellicht nooit helemaal te vermijden zullen zijn, bijvoorbeeld omwille van betwistingen, is elke euro er eigenlijk één te veel. Dit geld kan een pak beter ingezet worden. Vooral binnen het domein Mobiliteit en Openbare Werken zullen dan ook verdere inspanningen nodig zijn om te komen tot een snellere betaling van aannemers.”


Oorzaken


De daling komt er dankzij een combinatie van factoren. Zo worden de verificatie- en betaaltermijnen meer nauwgezet opgevolgd. Dat kan onder meer dankzij de verdere digitalisering en uniformisering van de financiële processen binnen de Vlaamse administratie, bijvoorbeeld via ‘intelligent scannen’. Ook het gebruik van e-facturatie en e-invoicing is fors toegenomen.


Tom Ongena stelt vast dat er sinds 2015 inderdaad grote vooruitgang is geboekt op het vlak van digitalisering van betaalprocessen: “Inmiddels wordt bijna 60% van alle ontvangen facturen volledig digitaal verwerkt, terwijl dat begin 2015 onbestaande was. 35% van alle facturen verloopt bovendien semi-digitaal via intelligent scannen en terwijl er in 2015 nog meer dan 80% van de ontvangen facturen volledig manueel werd verwerkt, gebeurde dit in 2019 slechts bij iets meer dan 5% van de dossiers.”


Tijdigere betaling


Dankzij de digitalisering verlopen de betaalprocessen sneller, wat resulteert in een tijdigere betaling van facturen door de Vlaamse overheid. “In 2015 betaalde de Vlaamse overheid nog 21,4% van haar facturen te laat. Dit percentage is de voorbije jaren gelukkig gedaald en klokte in 2019 af op 16,4%”, zegt Tom Ongena. “De cijfers tonen een duidelijke verbetering van het betaalgedrag aan, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De inspanningen moeten worden voortgezet. In 2019 werd er namelijk, ondanks de positieve evolutie in vergelijking met de voorgaande jaren, nog steeds 373 miljoen euro te laat betaald aan leveranciers en aannemers. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Het moet dan ook de ambitie zijn om elke niet-betwiste factuur steeds op tijd te betalen.”