16 mei 20 Amper 3% van de werkzoekenden doet beroep op goedkope treintickets van 1 of 2 euro

Vorig jaar maakten slechts 5.542 werkzoekenden gebruik van goedkopere treintickets van 1 of 2 euro om zich te verplaatsen voor een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. Gemiddeld waren er in 2019 echter 184.851 werklozen. “Amper 3% van de werkzoekenden doet dus een beroep op deze maatregel, gelijkaardig aan het percentage in 2018. Het systeem zit dus allesbehalve in de lift. Laat ons de coronacrisis aangrijpen om de procedure te digitaliseren en het verwachte stijgend aantal werklozen beter te informeren”, zegt Ongena.


Werkzoekenden die de trein willen nemen om naar een sollicitatiegesprek te gaan bij een werkgever of uitzendkantoor, of om deel te nemen aan een examen bij Selor, kunnen aanspraak maken op een goedkoop treinticket van 1 of 2 euro. Wie dit wil aanvragen, moet ten vroegste vijf dagen voor het gesprek of examen met de uitnodiging naar een VDAB-kantoor gaan. Daar gaat de bemiddelaar na of de betrokkene recht heeft op de reductie. Is dat het geval, dan krijgt hij twee attesten: één om af te geven aan de loketbediende in het station en één om aan de conducteur in de trein te tonen.


Kortom: de procedure is vrij omslachtig en waarschijnlijk ook de oorzaak van het lage aantal individuele werkzoekenden dat gebruikmaakt van deze goedkopere treintickets. Vorig jaar deden er slechts 5.542 van de gemiddeld 184.851 werkzoekenden beroep op. Verdeeld over heel 2019 werden er 14.580 treintickets geregistreerd. Dit komt neer op 2,63 goedkope treintickets per werkzoekende. Verder is de provincie Oost-Vlaanderen goed voor 36 procent van de aangevraagde tickets, wat in schril contrast staat met Limburg, dat slechts 6 procent van de tickets uitmaakt. De cijfers tonen ook aan dat 56 procent van de werkzoekenden die gebruikmaken van deze maatregel mannen zijn, dat de 25 tot en met 29-jarigen de best vertegenwoordigde leeftijdscategorie is, en tot slot dat 45 procent hooggeschoold is. De totale kostprijs van de goedkopere treintickets bedroeg vorig jaar 203.000 euro.


“Uit de cijfers leiden we af dat amper 3 procent van alle werkzoekenden aanspraak maakt op deze maatregel, wat overeenkomt met het percentage in 2018. Het systeem zit dus allesbehalve in de lift”, betreurt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld). “Vorig jaar klaagde mijn oud collega-parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck terecht de omslachtige procedure aan. Laat ons de coronacrisis dan ook aangrijpen om het systeem versneld te digitaliseren en het groeiend aantal werklozen dat er dreigt aan te komen, te informeren dat deze maatregel er is voor hen.”


Tom Ongena: “Gelukkig wordt er volop gewerkt aan die digitalisering.” Zo rolde de VDAB in november en december vorig jaar een proefproject uit met de NMBS. Gedurende twee maanden testte de VDAB haar platform voor digitale treintickets op een groep van werkzoekenden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits. Het proefproject kent positieve resultaten en de minister kondigt ook aan dat het uitgerold zal worden voor alle werkzoekenden, en dit op korte termijn. “Goed nieuws en het komt geen dag te vroeg, want in vergelijking met 2018 zijn er vorig jaar ongeveer 3.000 tickets minder aangevraagd. Die evolutie moeten we proberen om te draaien. Werkzoekenden die solliciteren moeten we net ten volle ondersteunen”, zegt Ongena.