17 nov 21 Dienstenchequebedrijven moeten bijna 2 miljoen euro terugstorten aan Vlaamse overheid

Vorig jaar werden er door de Vlaamse Regering extra middelen voorzien voor de dienstenchequeondernemingen (DCO’s). Met deze middelen moesten ze investeringen doen om de veiligheid van de huishoudhulpen te verhogen tijdens de coronapandemie. De Vlaamse Sociale Inspectie stelde bij twee op de drie controles een vermindering voor van het verkregen subsidiebedrag. In 135 dossiers werd al een definitieve beslissing genomen door de administratie tot terugvordering van deze middelen. Dit is goed voor een totaalbedrag van 1.787.890 euro. Deze cijfers blijken uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Veel DCO’s moeten geld teruggeven of minstens bijkomende uitleg verschaffen. Het is goed dat de overheid controles uitvoert, maar het hoge aantal verminderingen en terugvorderingen toont ook aan dat heel wat ondernemingen worstelden met de opgelegde voorschriften”, zegt Tom Ongena. Hij vraagt dan ook een vereenvoudiging.


De Vlaamse overheid keerde in totaal 105 miljoen euro uit aan DCO’s om investeringen te doen om de veiligheid van hun huishoudhulpen te verhogen tijdens de coronacrisis. Bij het verkrijgen van deze extra middelen werd wel van de ondernemingen verwacht dat ze konden aantonen waarvoor ze die middelen effectief hadden aangewend. De Vlaamse Sociale Inspectie controleerde dit ook.


127 DCO’s dienden een verantwoording in voor de extra onkosten die ze maakten. Deze werden na een on-desk nazicht zonder verdere vragen of opmerkingen aanvaard. Bij 139 andere ondernemingen waren er bijkomende vragen bij de ingediende verantwoording, zoals het opvragen van onderliggende bewijsstukken of een controle ter plaatse. Bij nog 86 andere DCO’s werden er aanpassingen doorgevoerd aan de subsidieaanvraag. De Vlaamse Sociale Inspectie verrichtte in totaal maar liefst 344 controles en nazichten, on-desk of ter plaatse, van ingediende verantwoordingsdossiers. Er zijn dus nog acht onderzoeken lopende.


In 218 gevallen van de 344 reeds verrichte controles en nazichten stelde de Vlaamse Sociale Inspectie een vermindering van het verkregen subsidiebedrag voor. Dat is dus twee op de drie dossiers. De administratie nam in 135 gevallen al een definitieve beslissing tot terugvordering. Dit is goed voor een terugstorting van in totaal 1,79 miljoen euro.


“Veel DCO’s hebben het financieel moeilijk. Het rendement in de sector is heel laag. De Vlaamse financiële hulp voor extra beschermingsmaatregelen was dus zeer welkom”, zegt Tom Ongena. “Het is goed dat de administratie controles uitvoerde zodat deze middelen ook effectief gebruikt werden om huishoudhulpen – die bleven doorwerken – te beschermen tegen het coronavirus. Maar de vele terugvorderingen doen vermoeden dat de opgelegde voorschriften niet altijd voldoende duidelijk waren. Eenvoudigere regels en heldere voorschriften zijn daarom zeker een les die we hieruit moeten trekken”, sluit Ongena af.