05 jan 22 Telewerk doet ziekteverzuim dalen

In 2020 lag het ziekteverzuim bij werknemers in Vlaanderen die aan thuiswerk deden meer dan de helft lager dan bij werknemers die nooit van thuis uit werkten. Dit blijkt uit cijfers die Tom Ongena, Vlaams Parlementslid (Open Vld), opvroeg bij bevoegd minister Hilde Crevits. Deze cijfers bevestigen ook de eerdere bevindingen van Securex omtrent thuiswerk. “Telewerk kan ervoor zorgen dat werknemers zich fysiek en mentaal beter in hun vel voelen. In het kader van werkbaar werk is het dan ook belangrijk dat de Vlaamse Regering bedrijven hierin ondersteunt”, stelt Ongena.


Uit de ‘enquête naar de arbeidskrachten’ van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat werknemers die soms of regelmatig thuiswerken minder dan de helft ziekteverzuim kenden in de week voorafgaand aan de bevraging (1,1 procent) dan werknemers die nooit thuiswerkten (2,9 procent). Deze cijfers bevestigen de eerdere bevindingen van Securex waaruit bleek dat het kort ziekteverzuim met 28 procent gedaald was bij werknemers die door de coronacrisis drie tot vier dagen per week thuiswerkten. Bij werknemers die een tot twee dagen telewerkten was er nog altijd een daling van 10 procent terwijl er bij niet-telewerkers een toename was van het kort ziekteverzuim met 6,6 procent.


Evenwichtig beleid rond telewerken 

Een daling van het ziekteverzuim wijst er niet alleen op dat thuiswerk voordelig kan zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers maar ook dat het een besparing kan opleveren voor werkgevers (gemiddeld zo’n 1.500 euro per telewerker op jaarbasis). Ze moeten immers minder gewaarborgd loon betalen voor hun zieke werknemers en minder kosten maken om deze werknemers tijdelijk te vervangen.


Er zijn echter ook nadelen verbonden aan telewerken, zoals het minder volgen van opleidingen, een minder sterk sociaal netwerk en lagere promotiekansen. “Op langere termijn kan telewerken ook leiden tot negatieve gezondheidseffecten”, zegt Ongena. “We moeten er dus voor zorgen dat er vanuit de regering voldoende ondersteuning is voor bedrijven om thuiswerk mogelijk te maken en hen ook te behoeden voor de eventuele valkuilen op lange termijn.”


Actieplan Telewerk

In haar antwoord geeft minister Crevits aan dat de Vlaamse Regering met het Actieplan Telewerk ondernemingen wil ondersteunen met onder andere de werkbaarheidscheque die gebruikt kan worden om een duurzaam telewerkbeleid uit te werken. Ook met opleidingen omtrent telewerk wil ze werkgevers en werknemers beter informeren. “Ik ben blij dat er vanuit de Vlaamse Regering ondersteuning komt voor ondernemingen om hun telewerkbeleid op een evenwichtige manier uit te werken”, aldus Ongena. “Ook de bevestiging van de minister dat ze naast deze Vlaamse initiatieven gaat samenwerken met de federale ministers van Werk en Sociale Zaken is een goede zaak. Regelmatig overleg zorgt voor gecoördineerde richtlijnen en initiatieven die het welzijn van onze werknemers alleen maar versterken.”