15 oktober 21 Tekort aan vrachtwagen-chauffeurs steeds groter in Vlaanderen

Het Verenigd Koninkrijk kampt na de Brexit met een ernstig tekort aan vrachtwagenchauffeurs, met alle gevolgen van dien. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits blijkt nu dat ook onze werkgevers het steeds moeilijker hebben om die vacatures in te vullen. Jaar na jaar stijgt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. In 2017 waren er 4.669 vacatures en in 2019 steeg dit aantal reeds naar 5.504. Ook dit jaar dreigt dit record opnieuw te sneuvelen: in de eerste acht maanden van 2021 klokte men al af op 4.821 openstaande vacatures. “Het is erg belangrijk dat VDAB actief inzet op het begeleiden van werkzoekenden naar opleidingen voor dit knelpuntberoep”, zegt Ongena. “Maar daar knelt het schoentje. Het aantal cursisten dat een opleiding tot vrachtwagenchauffeur start, steeg de afgelopen jaren niet.”


In de eerste acht maanden van dit jaar keken de Vlaamse werkgevers aan tegen een kleine 5.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. In het coronajaar 2020 was er een dip, maar dit aantal dikt jaar na jaar aan. In 2019 sloot men nog af met een tekort van 5.504 vrachtwagenchauffeurs en dat record zal dit jaar waarschijnlijk weer sneuvelen. “Opvallend is de hogere vraag naar chauffeurs in Oost-Vlaanderen. Bijna de helft, 2.316 van de in totaal 4.821 vacatures, werden dit jaar uitgeschreven in die provincie”, geeft Tom Ongena mee. “De krapte stelt zich dus vooral in deze provincie. Ik roep de VDAB in Oost-Vlaanderen dan ook op om hier een concreet actieplan rond uit te werken.”


Vraag stijgt, aantal cursisten trappelt ter plaatse

Bij VDAB kan je vandaag al specifieke opleidingen volgen tot vrachtwagenchauffeur. Deze zijn dan vooral gericht op werkzoekenden. Heel wat van deze werkzoekenden komen namelijk in aanmerking om een dergelijke opleiding te volgen en zo door te stromen naar een job als vrachtwagenchauffeur.


Uit de opgevraagde cijfers blijkt echter dat het aantal unieke cursisten voor deze opleidingen sinds 2017 ter plaatse blijft trappelen met telkens een 1.000 à 1.100 personen. Opvallend hierbij is dat de meeste cursisten uit de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen komen en dat het percentage vrouwen bedroevend laag is. Amper 6 procent van de cursisten in 2021 was een vrouw. “Als er ergens winst te boeken valt om het aantal openstaande vacatures terug te dringen, is het wel hier. Vrouwelijke werkzoekenden zijn een belangrijke pool van potentiële instromers in dit knelpuntberoep”, zegt Ongena. “De gerichte campagnes die VDAB vandaag reeds voert om deze job in de verf te zetten moeten zeker versterkt worden.”


Tot slot mogen we niet vergeten dat de vergrijzing van de huidige werknemers voor de deur staat. Binnen dit en tien jaar gaat ongeveer 40 procent van de vrachtwagenchauffeurs met pensioen. “We mogen niet langer wachten en moeten nu actie ondernemen zodat we geen situaties meemaken zoals in het Verenigd Koninkrijk met lege winkelrekken en ellenlange wachtrijen aan tankstations”, besluit Ongena.