23 september 21 Opinie: Met de jobbonus willen we werken meer belonen

Het moet lang geleden zijn dat een vakbond een opiniestuk schreef waarin ze zich verzet tegen extra loon voor lage inkomens. Nochtans was dit wat we gisteren in De Standaard lazen: de Vlaamse Jobbonus mag voor het ABVV afgevoerd worden. Al goed dat er nog liberalen zijn die wel opkomen voor mensen met een laag inkomen.


De Vlaamse economie draait weer op volle toeren. Dit jaar stevenen we af op een economische groei van bijna 6%. Dat is prima nieuws. Maar er is een keerzijde. De onverhoopt sterke groei brengt een oud zeer opnieuw naar de voorgrond: de krapte op onze arbeidsmarkt. Het tekort aan arbeidskrachten vormt de grootste bedreiging voor de heropleving van onze economie. Vier op vijf werkgevers zegt vandaag onvoldoende geschikt personeel te vinden. Ze slaken een noodkreet: geef ons volk!


Er bestaat geen wonderoplossing voor dit probleem. We moeten tal van maatregelen nemen, op de verschillende beleidsniveaus. De Vlaamse Regering nam het voortouw. Samen met de sociale partners werd eind 2020 een akkoord gesloten met als titel ‘Alle hens aan dek’. Daarbij ligt de focus op extra opleiden. Maar dat volstaat niet. Ongeveer 1 op 4 Vlamingen op arbeidsactieve leeftijd werkt vandaag niet. Dat zijn 900.000 mensen. We gaan die mensen ook financieel moeten verleiden om aan de slag te gaan. Het verschil tussen een uitkering en een loon moet groter worden.


Daarom dat we in het Vlaams Regeerakkoord de Jobbonus hebben ingeschreven. De laagste lonen krijgen zo tot 600 euro extra netto per jaar. Het wordt tijd dat we die beloofde Jobbonus omzetten in de praktijk. Jammer genoeg beginnen sommigen plots te twijfelen. Ze zoeken allerhande excuses om het voorziene budget van 329 miljoen euro weg te besparen. Anderen – zoals het ABVV – willen het geld gebruiken om de gezinsbijslag te verhogen voor werkende ouders.


Open Vld blijft volop achter de Jobbonus staan. Veel mensen vinden 50 euro extra per maand niet veel geld. Maar voor de poestvrouw of de keukenhulp, die ervoor kiest om niet van een uitkering te leven maar elke dag te gaan werken, maakt het wel degelijk een verschil. Zij verdienen een betere beloning voor hun inspanningen. Allemaal, ook zij die geen kinderen hebben. Laat daarom de twijfels varen en voer het regeerakkoord uit. Zo geven we hen die het het meest nodig hebben, wat extra Vlaamse Veerkracht.


Tom Ongena, Vlaams Parlementslid Open Vld