Minder uitzendkrachten bij Vlaamse overheid

22 feb 21 Kwart minder uitzendkrachten aan de slag bij Vlaamse overheid door coronacrisis

In 2020 werden 207 uitzendkrachten tewerkgesteld door de Vlaamse overheid. Dat is een kwart minder dan de 276 uitzendkrachten die een jaar eerder aan de slag waren bij de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit het antwoord  van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. De cijfers geven enerzijds weer dat er door de coronacrisis heel wat extra arbeidskrachten ingezet moesten worden om een tijdelijke vermeerdering van werk op te vangen. Anderzijds vielen er ook bepaalde profielen, zoals schoonmaak- en keukenpersoneel, weg. “Het is goed dat de Vlaamse overheid gebruikmaakt van interims om op een flexibele manier fluctuaties in het werkvolume op te vangen”, zegt Ongena. Hij vraagt wel om bij de inzet van uitzendkrachten oog te hebben voor het verlagen van de drempels voor kansengroepen om aan de slag te gaan bij de overheid.


Impact coronacrisis

Sinds april 2018 kunnen de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen een beroep doen op de tijdelijke inschakeling van extra werkkrachten. Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) vroeg bevoegd minister Bart Somers of de coronacrisis een impact had op de inzet van deze extra werkkrachten. Hij kreeg als antwoord dat er vorig jaar 207 uitzendkrachten aan de slag waren bij de Vlaamse overheid en lokale besturen. Dit is een daling van 25 procent tegenover 2019. De minister gaf aan dat de coronacrisis wel degelijk een impact had op de cijfers. Veel lopende uitzendcontracten werden begin 2020 beëindigd. Door de crisis werden er geen nieuwe opdrachten opgestart. In de tweede helft van het jaar werd er opnieuw meer gebruikgemaakt van interims, onder andere door de vermeerdering van werk bij verschillende departementen. Sommige profielen zoals schoonmaak- en keukenpersoneel werden dan weer minder ingezet.


Inzet kansengroepen

Ongena vroeg de minister ook of hij uit de cijfers kon opmaken of de drempels voor mensen uit kansengroepen verlaagd waren om aan de slag te gaan bij de overheid. Er was echter geen verdere informatie beschikbaar over de diversiteit bij interims. De uitzendkantoren houden zich immers strikt aan de privacywetgeving en kunnen dus geen gegevens over de persoonlijke levenssfeer van hun werkkrachten delen met de Vlaamse overheid. Minister Somers gaf wel aan dat het Agentschap Overheidspersoneel werk maakt van een wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering over maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. Zo kunnen de nodige machtigingen aangevraagd worden om deze gegevens te verzamelen en op te vragen. “Het is belangrijk dat deze gegevens beschikbaar gemaakt worden”, aldus Ongena. “Zo kunnen er positieve acties ondernomen worden om de instroomkansen van deze mensen te verhogen, bijvoorbeeld via interimwerk.”


Alle entiteiten doen mee

Op basis van een korte bevraging bij de leidend ambtenaren van de verschillende departementen zouden er trouwens geen entiteiten zijn die weigeren een beroep te doen op uitzendkrachten. “De Vlaamse overheid wil een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn en blijven. Het is daarom belangrijk dat we inzetten op flexibele loon- en werkvormen. Interimjobs zijn dikwijls een kans om door te groeien. Zeker voor mensen uit kansengroepen is een interimjob vaak een springplank naar een vaste job, ook op de privémarkt”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.