16 dec 21 Antisemitische misdrijven op 1 jaar tijd verdubbeld

Uit cijfers die afkomstig zijn van het FOD Justitie, blijkt dat het aantal antisemitische misdrijven, gaande van het minimaliseren tot het rechtuit ontkennen van de Holocaust, zo goed als verdubbeld is. In 2019 registreerde men nog 14 misdrijven, in 2020 waren dat er al 27. “Dit is zeer zorgwekkend,” zegt Vlaams Parlementslid en senator Tom Ongena, die daarom aandringt op extra maatregelen.

 

Naast deze stijging van daadwerkelijk geregistreerde misdrijven rond antisemitisme is er ook een toename aan het aantal klachten hieromtrent. Na een korte daling vanaf 2018 steeg het aantal klachten bij Unia opnieuw in 2020. Van 79 klachten ging men naar 115. “De hoge cijfers, zowel bij klachten wat betreft antisemitisme als daadwerkelijke geregistreerde misdrijven hieromtrent dwingen ons ertoe onze aanpak te herzien”, zegt Ongena.  Hij is alvast tevreden dat minister van justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), extra maatregelen gaat nemen.

 

Meer fijnmazige registratie van haatmisdrijven

 

Zo zal er een beter registratiesysteem komen van haatmisdrijven. “Meten is weten”, zegt Ongena. “Het is van groot belang om te komen tot een meer fijnmazigere registratie van haatmisdrijven, die ons in staat stelt de verschillende soorten van haatmisdrijven beter te identificeren en dus daadkrachtiger aan te pakken”. Dankzij betrouwbare cijfers zal op het gebied van haatmisdrijven en discriminatie een meer gericht beleid kunnen worden ontwikkeld. Op dit ogenblik zijn nauwkeurige cijfers niet altijd voorhanden.


Door de registraties op het niveau van de gerechtelijke autoriteiten op elkaar af te stemmen, wordt de koppeling tussen politie en gerechtelijke registraties vergemakkelijkt en kan worden nagegaan wat de gerechtelijke gevolgen van deze klachten zijn en waar de concrete problemen liggen. Hieraan wordt ook de herevaluatie van de anti-discriminatiewetgeving van 2007 gekoppeld. Het uiteindelijke doel is om de antidiscriminatiewetgeving te actualiseren, te verbeteren en ervoor te zorgen dat de doeltreffendheid en de toepassing van de wetgeving in de praktijk verbeterd worden.

 

Heractivering waakzaamheidscel antisemtisme

 

“Het is ook positief dat de regering de waakzaamheidscel antisemitisme onlangs terug heeft geactiveerd,” aldus Ongena. Deze cel omvat zowel de politie, het parket als de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de bevoegde kabinetten (justitie en Binnenlandse zaken). Het hoofddoel van deze cel is om informatie en gegevens uit te wisselen tussen de bevoegde autoriteiten, Unia en de Joodse gemeenschap, over onder andere de follow-up van het strafrechtelijk beleid, de beveiliging van de gebouwen van de Joodse gemeenschap en de preventiemaatregelen tijdens gelegenheden. In 2021 organiseerde deze cel reeds twee vergaderingen. Deze cel komt regelmatig samen en intussen staat er een nieuwe vergadering gepland die met name over onderwijs zal gaan.

 

Cruciale rol onderwijs

 

Naast de maatregelen die men treft bij politie en justitie wordt ook gekeken naar het onderwijs om het stijgende antisemitisme tegen te gaan. “Onderwijs is en blijft een cruciale bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme en anti-discriminatie in het algemeen. De bewustwording rond deze problematiek is essentieel”, besluit Ongena dan ook. De Federale Regering heeft dan ook in dit licht beslist om deze thematiek van het onderwijs en het antisemitisme nader te onderzoeken, in samenwerking met onder andere de Joodse gemeenschap en de waakzaamheidscel antisemitisme.