11 jan 22 "Vlaamse overheid moet gemeenten helpen bij aankoop luchtzuiveraars voor hun scholen en woonzorgcentra"

Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) vraagt dat het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid via een aankoopcentrale een groepsaankoop organiseert voor de aankoop van mobiele luchtzuiveraars voor steden en gemeenten. “Een goede luchtkwaliteit is een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus. Luchtzuiveraars kunnen daarbij helpen, zeker daar waar er onvoldoende ventilatie is. Veel gemeenten denken daarom over de aankoop van dergelijke toestellen voor hun scholen, woonzorgcentra of andere voorzieningen. Om te waken over de kwaliteit van de toestellen en om de prijs te drukken, moet het Facilitair Bedrijf werk maken van een aankoopcentrale, waar steden en gemeenten snel en eenvoudig hun bestelling kunnen plaatsen”, zegt Tom Ongena, die vandaag minister-president Jambon ondervroeg in het Vlaams Parlement. De minister-president gaf in zijn antwoord aan oren te hebben naar het voorstel.


Het Vlaams Parlement keurde op woensdag 8 december een resolutie goed die de Vlaamse Regering oproept extra inspanningen te leveren voor een goede luchtkwaliteit in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan schoolgebouwen, maar ook andere instellingen zoals woonzorgcentra en lokalen voor kinderopvang komen in beeld. Een betere luchtventilatie en -reiniging moet de circulatie van virusdeeltjes in de lucht verminderen, zodat de omgeving veiliger wordt.


Kwaliteit bewaken en prijs drukken

“Heel wat lokale besturen hebben vandaag eigen schoolgebouwen, woonzorgcentra of kinderopvanginitiatieven”, aldus Ongena. “Veel steden en gemeenten overwegen daarom dan ook de aankoop van mobiele luchtreinigers.” Ongena stelt nu voor dat het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid een aankoopcentrale organiseert en openstelt voor steden en gemeenten, waar deze snel en eenvoudig hun bestelling kunnen plaatsen. “Het is belangrijk dat de kwaliteit van de toestellen goed bewaakt wordt. Niet alle modellen op de markt zijn immers even effectief. Bovendien kan een aankoopcentrale – zeg maar een soort groepsaankoop – hierbij de prijs voor de steden en gemeenten drukken.” In 2020 werd er door het Facilitair Bedrijf ook al een aankoopcentrale georganiseerd voor de aankoop van mondmaskers voor de gemeenten.


Geen herhaling weifelende aanpak CO2-meters

De minister-president gaf aan oren te hebben naar het voorstel van Ongena. Ook hij wil het Facilitair Bedrijf maximaal inschakelen om steden en gemeenten bij te staan. Als luchtzuiveraars effectief nuttig kunnen zijn in de strijd tegen het coronavirus – wat nu wetenschappelijk onderzocht wordt – overweegt hij een dergelijk initiatief. Ongena hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “In de strijd tegen het coronavirus moeten we vermijden onnodig tijd te verliezen. De weifelende aanpak rond CO2-meters in scholen is niet voor herhaling vatbaar. Ik hoop dan ook dat er snel een initiatief komt.”