26 feb 21 Vlaanderen kan zelf systeem van loonsubsidie uitwerken

Niet de federale, maar enkel de gewesten zijn bevoegd voor het invoeren van een systeem van loonsubsidie in sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Dat blijkt uit een arrest van de Raad van State bij het federale wetsontwerp om een loonsubsidie in te voeren in de reissector. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vraagt daarom dat Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, dit dossier nu snel ter hand neemt en nagaat of en onder welke voorwaarden Vlaanderen dit kan invoeren: “Het is een goede zaak dat dit een Vlaamse bevoegdheid is. Op die manier kan Vlaanderen haar hele steunbeleid naar ondernemingen en sectoren in moeilijkheden beter op elkaar afstemmen.”


Vanuit de reis- en evenementensector wordt de vraag gesteld om een systeem van loonsubsidie in te voeren. Dit naar het Nederlandse NOW-voorbeeld. Daarbij krijgen werkgevers – onder bepaalde voorwaarden – een subsidie waarmee ze het grootste deel van het loon van hun werknemers kunnen betalen. Het wordt gezien als een alternatief voor het bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid. In dat systeem krijgt de werknemer van de overheid een werkloosheidsvergoeding, maar is hij/zij dus niet meer actief in de onderneming.


Nochtans hebben bedrijven in de reis- en evenementensector nood aan werknemers die toch nog een beperkt aantal activiteiten blijven verrichten. De reissector heeft bijvoorbeeld mensen nodig om geboekte reizen te annuleren of om te boeken, iets waartoe ze ook wettelijk verplicht is. De evenementensector vraagt om werknemers aan de slag te kunnen houden voor bijvoorbeeld het onderhoud van hun materiaal of om al offertes te kunnen opmaken voor toekomstige evenementen. Omdat deze sectoren vandaag geen of amper inkomsten hebben, hebben ze echter niet de mogelijkheid om die loonkost te dragen.


Het voorstel kreeg intussen de steun van VOKA, ter aanvulling van het systeem van tijdelijke werkloosheid.


Geen federale, maar Vlaamse bevoegdheid

Tot nu werd voor de invoering van zo’n systeem gekeken naar de federale overheid. Die had daar ook oren naar en had al een systeem klaar voor de reissector. Maar in een advies van de Raad van State staat duidelijk dat de invoering van een loonsubsidie een gewestelijke bevoegdheid is, want onderdeel van het economisch beleid.


Open Vld ziet zeker voordelen in het systeem van loonsubsidie. “Voor bepaalde sectoren kan het een goed alternatief zijn voor het systeem van tijdelijke werkloosheid”, zegt Tom Ongena, Open Vld-parlementslid. “Zeker in de heropstartfase die er langzaam maar zeker aankomt voor bijvoorbeeld de evenementensector.”


Hij vraagt dat minister Crevits dit dossier nu snel in de hand neemt en nagaat of en onder welke voorwaarden Vlaanderen dit kan invoeren: “Het is een goede zaak dat dit een Vlaamse bevoegdheid is, want dan kan dit systeem ingepast worden in het ruime Vlaamse steunpakket dat er vandaag al is. Het komt er nu op aan om dit snel ter hand te nemen. Behalve het vastleggen van de  voorwaarden en budgetten, is er ook een overleg nodig met het federale niveau over een financiële compensatie richting Vlaanderen. Federaal zullen er namelijk minder uitgaven zijn voor de tijdelijke werkloosheid wanneer deze mensen via een loonsubsidie aan het werk worden gehouden.”