18 mei 22 Jobbonus zal werken beter belonen

Vlaams Volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld) is verheugd dat het Vlaams Parlement de invoering van de jobbonus heeft goedgekeurd. “Onze arbeidsmarkt staat in brand: we hebben alle helpende handen nodig. Wie openstaande jobs wil invullen of onderneemt moet daarvoor beloond worden. Daarom is een jaarlijks supplement van 600 euro voor wie een laag loon heeft een even logische als verantwoorde investering.”


Heb jij recht op de jobbonus? 


 “We hebben in Vlaanderen inmiddels 207 knelpuntberoepen. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, want de krapte op de arbeidsmarkt laat zich bijna overal voelen”, zegt Tom Ongena. “Daarom moeten we echt de forcing voeren om de vele niet-actieven en de toch nog 184.210 werkzoekenden aan de slag te helpen. Enkel zo bereiken we de beoogde werkzaamheidsgraad van 80 procent.”


Game changer

Tom Ongena ziet in de Jobbonus een ‘game changer’. “We slaan twee vliegen in één klap: we pakken de krapte op onze arbeidsmarkt aan, maar ook de inactiviteitsval. Mensen die een lager loon hebben, maken hun rekening: waarom gaan werken om een beperkt bedrag méér te verdienen dan de uitkering die we nu al krijgen? Met 600 euro op jaarbasis extra wordt het verschil alvast de moeite.”


Ongena is ook blij dat de regering rekening heeft gehouden met een andere valkuil. “De jobbonus vermindert degressief naarmate men meer begint te verdienen. Zo vermijden we een promotieval. Het zou bijzonder vervelend zijn dat iemand zijn best doet, beloond wordt met een loonsverhoging maar dan opeens dat voordeel van 600 euro integraal verliest. Nu gaat dat geleidelijk zodat blijven werken loont.”


Ook ondernemen wordt beloond

Wat Tom Ongena ook bijzonder verheugt is het feit dat ook mensen die willen zelfstandig ondernemen in aanmerking komen voor een variant op de Jobbonus, de ‘Jobbonus+’. “Wie onderneemt is bereid risico te nemen, maar ook om een droom na te jagen én zichzelf te emanciperen. Ook dat moet beloond worden.” Omdat een zelfstandigenstatuut eigen wetmatigheden heeft, wordt de Jobbonus+ in twee schijven van telkens 600 euro uitbetaald: de eerste bij de start van de activiteit, de tweede na één jaar.


Verantwoorde investering

“De invoering van de Jobbonus en de Jobbonus+ is voor de liberalen een belangrijke realisatie. Het gaat ook om een substantieel bedrag van in totaal méér dan 200 miljoen euro. Maar als we daarmee méér mensen aan de slag krijgen, die jobs kunnen invullen die anders open blijven staan, zorgen we voor economische groei en meer sociale welvaart. Dat maakt van de Jobbonus een verantwoorde investering”, besluit Tom Ongena.

Brutoloon lager dan 1.800 euro per maand

600 euro netto jobbonus per jaar bij voltijdse tewerkstelling

Brutoloon tussen 1.800 en 2.500 euro per maand

Bedrag tussen 600 en 20 euro netto (minder naarmate je loon hoger is)

Brutoloon hoger dan 2.500 euro per maand

Geen jobbonus