Jobbonus

27 september 21 Vlaamse regering voert jobbonus in

De regering heeft bij de recente begrotingsopmaak beslist om de jobbonus in te voeren, nadat deze eerst al werd opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord op aangeven van de liberalen. De jobbonus voor loontrekkenden en startende zelfstandigen wil mensen activeren en aan de slag houden door het verschil tussen werken en niet werken te vergroten. Vlaams Parlementsleden Willem-Frederik Schiltz en Tom Ongena, respectievelijk fractieleider voor Open Vld en lid van de Commissie Werk, zijn tevreden met deze maatregel die werken meer zal doen lonen: “Vlaanderen kampt vandaag met een tekort aan arbeidskrachten. Bedrijven vinden vaak geen geschikt personeel en dat bedreigt de heropleving van onze economie. Met de jobbonus willen we wie werkt extra belonen en zo dus ook meer mensen aan het werk krijgen. Onze ministers Somers en Peeters hebben hiervoor moeten vechten, maar hielden voet bij stuk.”


Werknemers met een lager inkomen twijfelen soms tussen gaan werken en inactiviteit. Financieel gezien is het verschil immers vaak niet groot. Daarom voert de Vlaamse Regering specifiek voor hen de jobbonus in. Deze bedraagt 600 euro netto per jaar voor wie een laag bruto maandinkomen heeft. De jobbonus is trouwens vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen door de federale regering, dus echt ‘extra netto’.


Vlaams Parlementslid Tom Ongena: “In tijden van arbeidsmarktkrapte is een jobbonus een goed idee. Er is zeer veel vraag vanuit onze bedrijven naar arbeidskrachten. Met ons beleid moeten we dus proberen om het aanbod van arbeid te vergroten. Dat is exact wat de jobbonus doet. Ze prikkelt mensen om te gaan werken en vergroot daardoor het aantal potentiële werknemers.”


“De jobbonus is er niet alleen voor loontrekkenden maar ook voor startende zelfstandigen. Iedereen die de stap naar het zelfstandigenstatuut zet komt er dus voor in aanmerking. Zo willen we het ondernemerschap in Vlaanderen aanmoedigen”, zegt Willem-Frederik Schiltz. We doen dit op twee manieren. Allereerst blijft de transitiepremie behouden. Dit is een premie voor werkzoekenden die de stap zetten om zelfstandige te worden. Daarnaast voert de regering een nieuwe premie in voor startende zelfstandigen die via andere wegen komen (zoals bijvoorbeeld inactiviteit). De jobbonus is in totaal goed voor 226 miljoen euro per jaar.