04 mei 22 Drie voorstellen om langdurig werkzoekenden en inactieven aan de slag te krijgen

In ons land zijn er 1,3 miljoen mensen tussen 25 en 64 jaar die niet aan het werk zijn en ook geen werk zoeken. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid (Open Vld, deed tijdens de plenaire vergadering drie suggesties om mensen die langdurig werkloos of inactief zijn aan de slag te krijgen: “Op een moment dat er zoveel vacatures openstaan en elke dag een nieuwe sector aan de alarmbel trekt, zijn 1,3 miljoen inactieven onaanvaardbaar. De Vlaamse Regering doet al veel, maar we kunnen nog meer. Ten eerste moet de VDAB duidelijke streefcijfers krijgen om langdurig werkzoekenden te activeren. Hun financiering kan hieraan gekoppeld worden. Ten tweede zijn er strikte afspraken nodig met Actiris en Forem, de Brusselse en Waalse arbeidsbemiddelaar. Tot slot moeten lokale besturen meer betrokken worden bij het activeringsbeleid.”


Deze week was het de nationale luchthaven die zei dat diegenen die deze zomer op vakantie vertrekken, lang zullen moeten wachten. Te weinig bagageafhandelaars en andere medewerkers zijn hiervan de oorzaak. Vandaag is het de NMBS die eraan denkt om minder treinen in te zetten, omdat ze te weinig personeel hebben.


“Het is cruciaal dat we de 1,3 miljoen Belgen die niet werken en niet werkzoekend zijn naar de arbeidsmarkt begeleiden. Daar moet zowel de Vlaamse als de federale regering écht extra inspanningen voor leveren. We houden zo onze samenleving en economie draaiende. Maar we houden op die manier ook de werkdruk beheersbaar voor al die mensen die vandaag aan het werk zijn”, maakt Vlaams Parlementslid Tom Ongena duidelijk. “Werkbaar werk is cruciaal. De enige structurele manier om de werkbaarheid onder controle te houden is door de collega’s die er vandaag niet zijn, te vinden zodat zij mee het werk kunnen verrichten.”


Vlaams minister van Werk Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Ongena: “Deze Vlaamse Regering is de eerste die met zes nieuwe recepten komt. Ten eerste hebben we sinds een maand een akkoord met de federale overheid zodat de VDAB langdurig zieken sneller kan begeleiden naar een job. Ten tweede willen we meer dan 12.000 NEET (not in education, employment or training)-jongeren aan de slag krijgen. We doen dat via lokale partnerschappen. Ten derde willen we met elk lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om zich specifiek op leefloners te richten. Ten vierde willen we herintreders overtuigen om in onze arbeidsmarkt te stappen. Dat doen we via een tachtigtal projecten. Ten vijfde moeten inburgeraars zich sinds 1 maart verplicht inschrijven bij de VDAB. Ten zesde keren we de jobbonus eind dit jaar voor de eerste keer uit. Werken zal dan meer lonen voor de laagste inkomens.”


Parlementslid Ongena sloot af met een waarschuwing: “De situatie is ernstig. De krapte op onze arbeidsmarkt is vandaag de meest bedreigende factor voor ons huidige welvaartsmodel. Als we hier niets aan doen, komt heel onze welvaart onder druk te staan.”