22 dec 21 Nu ook mogelijk voor provinciale besturen om digitaal of hybride te vergaderen

Tot op vandaag kon het provinciale niveau niet digitaal of hybride vergaderen zonder een gemotiveerd politiebesluit. Via een decreetswijziging zal dit voortaan wél mogelijk zijn. “We willen dat het bestuur en de besluitvorming ook op provinciaal niveau in een digitale of hybride vorm mogelijk wordt, zonder administratieve ballast”, zeggen indieners Brecht Warnez (CD&V), Nadia Sminate (N-VA) en Tom Ongena (Open Vld).


De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft een enorme impact gehad op het functioneren van democratieën over de hele wereld. Overheden digitaliseerden hun organisatie om de continuïteit van hun werking te kunnen garanderen. De omschakeling naar digitale bijeenkomsten stelde lokale en provinciale overheden in staat om elkaar te ontmoeten, te discussiëren en te beraadslagen. Het digitaliseringsproces is snel moeten verlopen, maar nu is het opmaken van een langetermijnvisie aan de orde. Er is nu vooral nood aan rechtszekerheid en duidelijke, objectieve maatstaven.


Na lokale besturen, nu ook het provinciale niveau

Op 14 juli 2021 werd het decreet ter versterking van de lokale democratie door het parlement goedgekeurd. Dit decreet bevat verscheidene bepalingen die ervoor zorgen dat organen van de lokale besturen, mits het voldoen aan enkele voorwaarden digitaal of hybride kunnen vergaderen. “We beslissen nu om dezelfde wijzigingen door te trekken naar de organen van het provinciaal bestuur. Zo kan het digitaal of hybride vergaderen er ook buiten de crisistijd en zonder een administratieve procedure ingezet worden”, geeft Tom Ongena (Open Vld) aan.


Alle besturen digitaal doen bloeien

De invoering van dit decreet ondersteunt de ambitie van de Vlaamse Regering om Vlaanderen op vlak van innovatie, technologie en digitale transformatie te doen bloeien. “Een grotere digitalisering kan het besluitvormings- en beleidsproces efficiënter maken”, stelt Nadia Sminate (N-VA). “We voorzien dus een degelijk wettelijk kader, dat klaarstaat voor de toekomst”, sluit Brecht Warnez (CD&V) af.