11 mrt 21 Ondanks toename tijdelijk werklozen daalt aantal aangevraagde loopbaancheques met 39%

Na zeven jaar werkervaring heeft iedere werkende om de zes jaar recht op zeven uur loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum. Uit cijfers die Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, opvroeg blijkt dat loopbaancheques vooral populair zijn bij hooggeschoolde vrouwen. “We moeten deze maatregel bekender maken bij kansengroepen zodat ook zij begeleid worden”, zegt Ongena. Daarnaast waren er in 2020 – ondanks het stijgend aantal tijdelijk werklozen – 38,5% minder aanvragen voor loopbaancheques. “Naast het voorzien van opleidingen voor deze tijdelijk werklozen moeten ook de mogelijkheden omtrent loopbaanbegeleiding duidelijk gemaakt worden”, aldus Ongena. “Zo kunnen ze zich bij effectieve werkloosheid sneller heroriënteren.”


Sinds de invoering in 2013 werden er in totaal reeds 203.969 loopbaancheques gebruikt. De cheques blijken vooral populair bij vrouwen en worden dubbel zo vaak door hen aangevraagd dan door mannen. Uit de cijfers blijkt ook dat hooggeschoolden tien keer meer gebruikmaken van de cheques dan laaggeschoolden. Daarnaast was er in 2020 een daling van het aantal gebruikers met een migratieachtergrond terwijl die cijfers de jaren ervoor al erg laag waren. “Het is belangrijk dat we de mogelijkheden inzake loopbaanbegeleiding bij deze kansengroepen kenbaar maken zodat ook zij ondersteund worden bij loopbaanbeslissingen”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena.


Daling aanvragen loopbaancheques

Ondanks het stijgend aantal tijdelijk werklozen en de vijftien bijkomende loopbaancentra in 2020 daalde het aantal aangevraagde loopbaancheques met 38,5% tegenover 2019. Het aantal aangevraagde cheques dat ongebruikt bleef in 2020, steeg echter wel. Daarnaast daalde het aantal effectief opgestarte loopbaanbegeleidingen vorig jaar met 36%. “VDAB moet niet alleen inzetten op opleidingen voor deze tijdelijk werklozen maar moet ook bekijken of het nuttig is om loopbaanbegeleiding aan te bieden”, zegt Tom Ongena. “Zo kan geïdentificeerd worden welke competenties ze nodig hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Op die manier kunnen ze zich bij effectieve werkloosheid sneller heroriënteren naar ander werk.”