02 juni 21 Tom Ongena: "Voorstel ABVV om mensen opnieuw op 58 jaar op brugpensioen te laten gaan is slecht idee

Tijdens de plenaire vergadering haalde Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) aan dat de Vlaamse economie een knelpunteconomie is. Dat was zo pre-corona en dat dreigt ook de realiteit post-corona te zijn. “Werkgevers hebben steeds meer moeite om geschikte werknemers te vinden en nu wil de socialistische vakbond ABVV de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) opnieuw verlagen naar 58 jaar. Dat lijkt mij een erg slecht idee. Dan mogen we de Vlaamse ambitie van 80% werkgelegenheidsgraad ook netjes opbergen”, aldus Ongena.


Onze Vlaamse economie doet het goed en veert weer helemaal op. Het aantal vacatures blijft stijgen en de werkloosheid staat op het laagste niveau in dertien jaar. Dit is goed nieuws, maar Ongena wijst erop dat dit ons confronteert met de realiteit die we voor corona al kenden: “Onze Vlaamse economie evolueert richting een knelpunteconomie waarin werkgevers meer en meer moeite hebben om de meest geschikte mensen te vinden.”


In dit klimaat komt de socialistische vakbond ABVV met een voorstel in het kader van de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord. Zij willen de leeftijd voor SWT opnieuw verlaagd zien naar 58 jaar. Ongena: “Ik had gehoopt dat SWT en brugpensioen ondertussen diep begraven lagen op het kerkhof van de foute ideeën. Blijkbaar heeft de socialistische vakbond ze toch terug opgegraven. Het zou nefast zijn als dat idee werkelijkheid wordt. Het betekent immers niet alleen dat we de werknemers en de werkgevers die mensen zoeken, in de steek laten. Het betekent ook dat we onze Vlaamse ambitie om naar 80% werkgelegenheidsgraad te gaan, moeten opbergen. Dat is zorgwekkend.”


Het liberale parlementslid stond ook stil bij de mensen die momenteel in het stelsel van SWT of brugpensioen zitten. Hun aantal daalde sterk de voorbije jaren; van ongeveer 120.000 tot 42.000. “Dat is dan weer goed nieuws en het resultaat van beleid dat ingezet werd onder de regering-Di Rupo”, zegt Ongena. “De mensen die op brugpensioen zijn of in SWT zitten, moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. We moeten echter vaststellen dat de activering van deze mensen erg tegenvalt. Slechts 2,4% van hen helpen we terug aan het werk. Dat is een verwaarloosbaar cijfer en vormt een groot probleem. Daarom moeten we er in eerste instantie voor zorgen dat SWT vermeden kan worden. Het herstructureringsplan van de Vlaamse Regering is alvast een eerste stap. Hiermee proberen we mensen aan boord te houden en niet richting SWT te duwen.”


Ongena sloot af met een sneer richting PVDA: “Ik denk dat jullie niet beseffen voor welke enorme uitdaging wij staan. De volgende tien jaar staan voor elke vijf mensen die met pensioen gaan maar vier mensen klaar om die vacatures in te vullen. Als we dat probleem niet aanpakken, zijn er niet voldoende werkenden om onze pensioenen te betaalbaar te houden en kunnen we ons welvaartsmodel niet overeind houden. Laat brugpensioen en SWT dus op het kerkhof liggen en help mensen om op een andere manier aan de slag te blijven. Zo kunnen we ook de pensioenen van Marcel en Maria blijven betalen.”