23 feb 21 Vlaamse overheid betaalt 67% minder verwijlinteresten op 5 jaar tijd

De Vlaamse overheid betaalde vorig jaar 1,62 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat is 3,35 miljoen euro of 67 procent minder dan in 2015. Verwijlintresten zijn de intresten op laattijdige betalingen van overheidsopdrachten. “De voorbije jaren werden binnen de Vlaamse overheid grote stappen gezet om de betaalprocessen te digitaliseren. Daardoor worden de facturen veel sneller betaald en daalden de verwijlintresten ook sterk. Dit toont aan dat de inspanningen van Vlaanderen inzake betere betaling en digitalisering hun vruchten afwerpen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld). “Onze ondernemingen hadden het in het coronajaar 2020 erg zwaar en kampten met liquiditeitsproblemen. De Vlaamse overheid moet dan – nog meer dan anders – het goede voorbeeld geven en hen stipt betalen. Dat dat steeds meer gebeurt is dan ook meer dan welkom. Toch wordt er nog altijd 474 miljoen euro te laat betaald. Er ligt dus nog werk op de plank.” Tom Ongena vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele.


Bij een laattijdige betaling van haar facturen is de Vlaamse overheid verwijlintresten verschuldigd. Een tijdigere betaling zorgt dan ook direct voor een besparing via lagere verwijlintresten. Daar waar de Vlaamse overheid in 2015 nog bijna vijf miljoen euro aan verwijlintresten diende te betalen, is dit in 2020 gedaald tot 1,62 miljoen euro of 67 procent minder; een duidelijke trend. Wanneer we enkel met 2019 vergelijken zien we een jaar later een minderuitgave van bijna een half miljoen euro of 22 procent. Enigszins naar verwachting, situeren de verwijlintresten zich quasi volledig (97 procent) bij Mobiliteit en Openbare Werken, wat typisch een beleidsdomein is met zeer veel overheidsopdrachten.


Open Vld-parlementslid Tom Ongena: “Hoewel verwijlintresten wellicht nooit helemaal te vermijden zullen zijn, bijvoorbeeld omwille van betwistingen, is elke euro er eigenlijk één te veel. Dit geld kan een pak beter ingezet worden. Vooral binnen het domein Mobiliteit en Openbare Werken zullen dan ook verdere inspanningen nodig zijn om te komen tot een snellere betaling van aannemers. Er werd al een plan van aanpak goedgekeurd waardoor oude dossiers tegen eind 2021 weggewerkt moeten zijn.”


Oorzaken

De daling komt er dankzij een combinatie van factoren. Zo worden de verificatie- en betaaltermijnen meer nauwgezet opgevolgd. Dat kan onder meer dankzij de verdere digitalisering en uniformisering van de financiële processen binnen de Vlaamse administratie, bijvoorbeeld via ‘intelligent scannen’. Ook het gebruik van e-facturatie en e-invoicing is fors toegenomen.

Tom Ongena stelt vast dat er sinds 2015 inderdaad grote vooruitgang is geboekt inzake de digitalisering van betaalprocessen: “Inmiddels wordt 64 procent van alle ontvangen facturen volledig digitaal verwerkt, terwijl dat begin 2015 onbestaande was. 31 procent van alle facturen verloopt bovendien semi-digitaal via intelligent scannen en terwijl er in 2015 nog meer dan 80 procent van de ontvangen facturen volledig manueel werd verwerkt, gebeurde dit in 2020 slechts bij iets meer dan 5 procent van de dossiers.”


Tijdigere betaling

Dankzij de digitalisering verlopen de betaalprocessen sneller, wat resulteert in een tijdigere betaling van facturen door de Vlaamse overheid. “In 2015 betaalde de Vlaamse overheid nog 21,4 procent van haar facturen te laat. Dit percentage is de voorbije jaren gelukkig gedaald en klokte in 2020 af op 14,5 procent”, zegt Tom Ongena. “De cijfers tonen een duidelijke verbetering van het betaalgedrag aan, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De inspanningen moeten worden voortgezet. In 2020 werd er namelijk, ondanks de positieve evolutie in vergelijking met de voorgaande jaren, nog steeds 474 miljoen euro te laat betaald aan leveranciers en aannemers. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Het moet dan ook de ambitie zijn om elke niet-betwiste factuur steeds op tijd te betalen.”