18 feb 21 miljoen dienstencheques minder gebruikt in 2020

Vorig jaar werden er 73 miljoen dienstencheques uitbetaald. Dat zijn er twintig miljoen ofwel 21,5 procent minder dan in 2019. Wel werd voor het eerst meer dan zeventig procent elektronisch uitbetaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Deze sterke daling is uiteraard te wijten aan de coronacrisis. Zo waren huishoudhulpen tijdens de eerste lockdown niet toegelaten bij mensen thuis. Ook nadien had een deel van de gebruikers alsook de huishoudhulpen zelf schrik om respectievelijk opnieuw gebruik te maken van de cheques en aan de slag te gaan”, zegt Tom Ongena. Minister Crevits belooft om ook te voorzien in een ruimere terugbetaling van dienstencheques bij overlijden van de gebruiker.


Wanneer we alle papieren en elektronische dienstencheques samennemen, komen we uit op een totaal van 73 miljoen gebruikte cheques in 2020. “Dat lijkt een enorm aantal. Het zijn er echter twintig miljoen ofwel 21,5 procent minder dan in 2019. Een kleine hoeveelheid daarvan, 292.271 om precies te zijn, werd niet gebruikt voor de vervaldatum. Dit is aanzienlijk minder dan de vorige jaren doordat de geldigheidstermijn van de dienstencheques verlengd werd als maatregel tijdens de coronapandemie”, zegt parlementslid Tom Ongena.


Een gebruiker kan – voor de vervaldatum – bij Sodexo een omruiling aanvragen. Vorig jaar werden op die manier 617.056 dienstencheques omgeruild. Dit zijn er dan weer een pak meer dan in andere jaren doordat er in december 2020 opvallend meer cheques werden omgeruild die in december 2019 werden aangekocht – net voor het verlagen van de fiscale aftrek – en niet tijdig werden gebruikt in 2020.


70% elektronisch

In 2020 werd voor het eerst de grens van zeventig procent elektronische dienstencheques bereikt (70,2 procent). Het aandeel digitale cheques steeg met ongeveer drie procent tegenover 2019 (67,3 procent). “De verwerkingskosten en -tijd van papieren dienstencheques liggen voor de ondernemingen veel hoger dan die van elektronische cheques. Zij sporen zo veel mogelijk gebruikers dan ook aan om over te schakelen. “De vele acties om de voordelen van elektronische cheques in de verf te zetten, werpen duidelijk hun vruchten af”, zegt Ongena. “Hopelijk zet deze trend zich de komende jaren verder.”


Verruimde terugbetaling bij overlijden

De geldigheidstermijn van dienstencheques werd in 2019 verlengd tot één jaar. Dat is een goede maatregel om te vermijden dat ongebruikte cheques moeten worden omgeruild, waarbij de gebruiker tot nu toe een administratieve onkostenvergoeding moest betalen. Ongena: “Toch blijven veel cheques onaangeroerd. Zo blijkt het overlijden van een gebruiker problemen op te leveren. Vaak staan de dienstencheques op naam van één persoon. Wanneer die gebruiker overlijdt, worden de cheques geblokkeerd met als gevolg dat de overlevende partner samen met alle emotionele en praktische miserie die een overlijden met zich meebrengt, ook zonder huishoudhulp komt te zitten. In 2020 werden op die manier 21.437 cheques geblokkeerd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”


“In een nieuw besluit van de Vlaamse Regering dat op stapel staat, tracht de minister aan dit probleem tegemoet te komen. De erfgenamen van een overleden gebruiker zouden de dienstencheques die geldig waren op het moment van overlijden terugbetaald kunnen krijgen, ook als de geldigheidsduur verstreken is op het moment van de aanvraag. Tot hiertoe was de terugbetaling aan erfgenamen slechts mogelijk zolang de dienstencheques niet vervallen waren. Dit nieuwe besluit is dus een stap vooruit, al was het idealer geweest als de overlevende partner de overblijvende dienstencheques gewoon zou kunnen opgebruiken. Helaas blijkt dat juridisch niet zo evident te zijn”, aldus Ongena.


Vooral poetshulp

Tot slot bracht het antwoord van de minister aan het licht dat het overgrote deel van de dienstencheques wordt gebruikt voor poetshulp (96,4 procent). Op de tweede plaats prijkt strijkhulp (3,2 procent).