Vlaams Parlement

Op 4 oktober 2019 legde Tom de eed af als Vlaams Parlementslid in opvolging van Bart Somers die opnieuw Vlaams minister werd.


Hij zetelt in de commissies 'Binnenlands Bestuur en Inburgering', waar hij tweede ondervoorzitter is, in 'Werk en Economie', 'Onderwijs' en de commissie 'voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering'.


Sinds 13 oktober 2020 zetelt Tom ook in de Senaat als deelstaatsenator. 


In juli 2023 werd Tom waarnemend voorzitter van Open Vld